Minimizing the weight of sludge - Miền Bắc 0985495998
Zaloyoutube.comfacebook.com
Sản phẩm
Máy ép bùn SDD-111

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-111 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 0.6 - 1.2 m3/h.

Máy ép bùn SDD-111

Máy ép bùn SDD-112

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-112 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 1.2 - 2.4 m3/h.

Máy ép bùn SDD-112

Máy ép bùn SDD-113

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-113 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 1.8 - 3.6 m3/h.

Máy ép bùn SDD-113

Máy ép bùn SDD-151

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-151 có khả năng xử lý bùn với lưu lượng 1.2 - 2.4 m3/h.

Máy ép bùn SDD-151

Máy ép bùn SDD-152

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-152 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 2.4 - 4.8 m3/h.

Máy ép bùn SDD-152

Máy ép bùn SDD-153

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-153 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 3.6 - 7.2 m3/h.

Máy ép bùn SDD-153

Máy ép bùn SDD-201

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-201 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 3.0 - 6.0 m3/h

Máy ép bùn SDD-201

Máy ép bùn SDD-202

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-202 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 6.0 - 12 m3/h

Máy ép bùn SDD-202

Máy ép bùn SDD-203

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-203 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 9.0 - 18 m3/h

Máy ép bùn SDD-203

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: