Minimizing the weight of sludge - Miền Bắc 0985495998
Zaloyoutube.comfacebook.com
Hệ thống tuyển nổi
Hệ thống tuyển nổi áp lực

Tuyển nổi áp lực là quá trình tách các chất rắn lơ lửng và huyền phù ra khỏi nước thải bằng việc tạo ra các hạt vi bọt trong nước thải. Hệ thống tuyển nổi áp lực SLUDEN được thiết kế hợp khối và tự động hoàn toàn nên có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối vào hệ thống xử lý hiện hữu.

Hệ thống tuyển nổi áp lực

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: