Minimizing the weight of sludge - Miền Bắc 0985495998
Zaloyoutube.comfacebook.com
Máy ép bùn SLUDEN
Máy ép bùn đa đĩa trục vít

Máy ép bùn đa đĩa trục vít với đa dạng Model, phù hợp với nhiều loại bùn và lưu lượng khác nhau để khách hàng lựa chọn.

Máy ép bùn đa đĩa trục vít

Máy ép bùn SDD-111

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-111 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 0.6 - 1.2 m3/h.

Máy ép bùn SDD-111

Máy ép bùn SDD-112

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-112 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 1.2 - 2.4 m3/h.

Máy ép bùn SDD-112

Máy ép bùn SDD-113

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-113 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 1.8 - 3.6 m3/h.

Máy ép bùn SDD-113

Máy ép bùn SDD-151

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-151 có khả năng xử lý bùn với lưu lượng 1.2 - 2.4 m3/h.

Máy ép bùn SDD-151

Máy ép bùn SDD-152

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-152 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 2.4 - 4.8 m3/h.

Máy ép bùn SDD-152

Máy ép bùn SDD-153

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-153 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 3.6 - 7.2 m3/h.

Máy ép bùn SDD-153

Máy ép bùn SDD-201

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-201 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 3.0 - 6.0 m3/h

Máy ép bùn SDD-201

Máy ép bùn SDD-202

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-202 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 6.0 - 12 m3/h

Máy ép bùn SDD-202

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: