Minimizing the weight of sludge - Miền Bắc 0985495998
Zaloyoutube.comfacebook.com
Sản phẩm
Máy ép bùn SDD-251 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-251 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 2.0 - 6.66 m3/h

Máy ép bùn SDD-251 (condensed)

Máy ép bùn SDD-252 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-252 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 4.0 - 13.3 m3/h

Máy ép bùn SDD-252 (condensed)

Máy ép bùn SDD-253 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-253 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 6.0 - 20 m3/h

Máy ép bùn SDD-253 (condensed)

Máy ép bùn SDD-301 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-301 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 3.2 - 10.6 m3/h.

Máy ép bùn SDD-301 (condensed)

Máy ép bùn SDD-302 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-302 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 6.4 - 21.3 m3/h.

Máy ép bùn SDD-302 (condensed)

Máy ép bùn SDD-303 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-303 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 9.6 - 32 m3/h.

Máy ép bùn SDD-303 (condensed)

Máy ép bùn SDD-351 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-351 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 4.7 - 15.6 m3/h.

Máy ép bùn SDD-351 (condensed)

Máy ép bùn SDD-352 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-352 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 9.4 - 31.3 m3/h.

Máy ép bùn SDD-352 (condensed)

Máy ép bùn SDD-353 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-353 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 14 - 47 m3/h.

Máy ép bùn SDD-353 (condensed)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: