Minimizing the weight of sludge - Miền Bắc 0985495998
Zaloyoutube.comfacebook.com
Sản phẩm
Máy ép bùn SDD-111 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-111 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 0.2 - 0.66 m3/h.

Máy ép bùn SDD-111 (condensed)

Máy ép bùn SDD-112 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-112 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 0.4 - 1.33 m3/h.

Máy ép bùn SDD-112 (condensed)

Máy ép bùn SDD-113 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-113 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 0.6 - 2.0 m3/h.

Máy ép bùn SDD-113 (condensed)

Máy ép bùn SDD-151 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-151 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 0.4 - 1.33 m3/h.

Máy ép bùn SDD-151 (condensed)

Máy ép bùn SDD-152 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-152 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 0.8 - 2.66 m3/h.

Máy ép bùn SDD-152 (condensed)

Máy ép bùn SDD-153 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-153 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 1.2 - 4.0 m3/h.

Máy ép bùn SDD-153 (condensed)

Máy ép bùn SDD-201 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-201 có khả năng xử lý bùn đặc lưu lượng 1.0 - 3.33 m3/h

Máy ép bùn SDD-201 (condensed)

Máy ép bùn SDD-202 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-202 có khả năng xử lý bùn đặc lưu lượng 2.0 - 6.66 m3/h

Máy ép bùn SDD-202 (condensed)

Máy ép bùn SDD-203 (condensed)

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-203 có khả năng xử lý bùn đặc với lưu lượng 3.0 - 10 m3/h

Máy ép bùn SDD-203 (condensed)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: