Minimizing the weight of sludge - Miền Bắc 0985495998
Zaloyoutube.comfacebook.com
Sản phẩm
Máy ép bùn SDD-251

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-251 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 6.0 - 12 m3/h

Máy ép bùn SDD-251

Máy ép bùn SDD-252

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-252 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 12 - 24 m3/h

Máy ép bùn SDD-252

Máy ép bùn SDD-253

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-253 có khả năng xử lý bùn loãng lưu lượng 18 - 36 m3/h

Máy ép bùn SDD-253

Máy ép bùn SDD-301

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-301 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 10 - 20 m3/h.

Máy ép bùn SDD-301

Máy ép bùn SDD-302

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-302 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 20 - 40 m3/h.

Máy ép bùn SDD-302

Máy ép bùn SDD-303

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-303 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 30 - 60 m3/h.

Máy ép bùn SDD-303

Máy ép bùn SDD-351

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-351 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 14.5 - 29 m3/h.

Máy ép bùn SDD-351

Máy ép bùn SDD-352

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-352 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 29 - 58 m3/h.

Máy ép bùn SDD-352

Máy ép bùn SDD-353

Máy ép bùn đa đĩa trục vít Model SDD-353 có khả năng xử lý bùn loãng với lưu lượng 43.5 - 87 m3/h.

Máy ép bùn SDD-353

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: